วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร)
เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กรรมการมหาเถรสมาคม
แม่กองงานพระธรรมทูต
ณ. เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
7 มีนาคม พุทธศักราช 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น